CTCP Thép Nam Kim (nkg)

22.90
-0.10
(-0.43%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
23
Mở cửa
23.25
Khối lượng
15,835,800
Cao - thấp ngày
23.25 - 22.20
Cao - thấp 52w
22.85 - 7.40
Giá sổ sách
20.6
EPS
-1.0k
PE
0 lần
ROA
-2%
ROE
-5%
Nợ
6,748 tỷ
Vốn CSH
5,415 tỷ
Tổng tài sản
12,163 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
124.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
44.5%
Tiền mặt
820 tỷ
%NN sở hữu
10.77
Vốn thị trường
4,607 tỷ
Beta
2.2
KL niêm yết
263 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 48.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194