Tập đoàn Bảo Việt (bvh)

39.70
0.70
(1.79%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
39
Mở cửa
39.65
Khối lượng
211,200
Cao - thấp ngày
40.00 - 39.35
Cao - thấp 52w
51.20 - 38.90
Giá sổ sách
29.5
EPS
2.3k
PE
18.2 lần
ROA
1%
ROE
8%
Nợ
192,477 tỷ
Vốn CSH
21,877 tỷ
Tổng tài sản
215,293 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
879.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
10.2%
Tiền mặt
12,344 tỷ
%NN sở hữu
27.01
Vốn thị trường
28,876 tỷ
Beta
0.8
KL niêm yết
742 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 43.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194