Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (gex)

15.6
0.15
(0.97%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
15.5
15.6
15.8
15.2
18,101,300
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
24.7
0.0k
780 lần
0%
0%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.0
13,283 tỷ
851 triệu
10,368,094
25.6-11
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
39,787 tỷ
21,736 tỷ
183.1%
35.3%
6,101 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 0.0k 0k
PE 780 lần 0 lần
ROA 0.0% 0%
ROE 0.1% 0%
P/B 1 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2020 19,600 (18.09) 0% 975 (0.98) 0%
2019 16,700 (15.44) 0% 1,380 (0.85) 0%
2018 15,000 (13.83) 0% 1,820 (1.28) 0%
2017 10,900 (12.09) 0% 1,050 (1.31) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE