CTCP Khang Minh Group (gkm)

31.50
0.30
(0.96%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
31.20
Mở cửa
30.60
Khối lượng
868,100
Cao - thấp ngày
31.50 - 30.00
Cao - thấp 52w
44.25 - 20.15
Giá sổ sách
16.4
EPS
1.9k
PE
91.6 lần
ROA
6%
ROE
11%
Nợ
316 tỷ
Vốn CSH
430 tỷ
Tổng tài sản
746 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
73.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
57.6%
Tiền mặt
82 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
888 tỷ
Beta
1.2
KL niêm yết
26 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 31.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194