CTCP Nhôm Sông Hồng (nsh)

4.50
-0.10
(-2.17%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
4.60
Mở cửa
4.60
Khối lượng
6,700
Cao - thấp ngày
4.60 - 4.50
Cao - thấp 52w
6.50 - 3.00
Giá sổ sách
11.5
EPS
0.1k
PE
32.1 lần
ROA
0%
ROE
1%
Nợ
603 tỷ
Vốn CSH
237 tỷ
Tổng tài sản
840 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
254.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
28.2%
Tiền mặt
2 tỷ
%NN sở hữu
0.23
Vốn thị trường
93 tỷ
Beta
2.0
KL niêm yết
21 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 54.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194