CTCP Thép Pomina (pom)

4.60
0.01
(0.22%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
4.59
Mở cửa
4.65
Khối lượng
486,200
Cao - thấp ngày
4.65 - 4.57
Cao - thấp 52w
8.45 - 3.48
Giá sổ sách
7.2
EPS
-3.9k
PE
0 lần
ROA
-10%
ROE
-54%
Nợ
8,690 tỷ
Vốn CSH
1,999 tỷ
Tổng tài sản
10,689 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
434.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
18.7%
Tiền mặt
14 tỷ
%NN sở hữu
7.09
Vốn thị trường
1,198 tỷ
Beta
2.0
KL niêm yết
279 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 34.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194