CTCP Gang thép Thái Nguyên (tis)

4.20
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
4.20
Mở cửa
4.20
Khối lượng
16,100
Cao - thấp ngày
4.20 - 4.10
Cao - thấp 52w
6.00 - 3.00
Giá sổ sách
9.1
EPS
-1.2k
PE
0 lần
ROA
-2%
ROE
-13%
Nợ
9,011 tỷ
Vốn CSH
1,680 tỷ
Tổng tài sản
10,691 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
536.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
15.7%
Tiền mặt
109 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
754 tỷ
Beta
1.2
KL niêm yết
184 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 48.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194