CTCP Thương mại Hóc Môn (htc)

22.20
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
22.20
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
23.29 - 13.03
Giá sổ sách
18.6
EPS
2.8k
PE
8.8 lần
ROA
7%
ROE
15%
Nợ
316 tỷ
Vốn CSH
306 tỷ
Tổng tài sản
622 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
103.1%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
49.2%
Tiền mặt
31 tỷ
%NN sở hữu
1.36
Vốn thị trường
330 tỷ
Beta
0.6
KL niêm yết
16 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 56.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194