CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ (pse)

10.50
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
10.50
Mở cửa
10.50
Khối lượng
100
Cao - thấp ngày
10.50 - 10.50
Cao - thấp 52w
13.80 - 8.56
Giá sổ sách
13.4
EPS
0.4k
PE
91.8 lần
ROA
1%
ROE
3%
Nợ
366 tỷ
Vốn CSH
168 tỷ
Tổng tài sản
534 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
218.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
31.4%
Tiền mặt
61 tỷ
%NN sở hữu
0.22
Vốn thị trường
126 tỷ
Beta
1.4
KL niêm yết
13 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 51.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194