CTCP Phân bón Bình Điền (bfc)

24.15
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
24.15
Mở cửa
24.15
Khối lượng
181,700
Cao - thấp ngày
24.30 - 23.75
Cao - thấp 52w
21.20 - 12.55
Giá sổ sách
22.1
EPS
2.3k
PE
20.1 lần
ROA
3%
ROE
10%
Nợ
2,484 tỷ
Vốn CSH
1,263 tỷ
Tổng tài sản
3,748 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
196.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
33.7%
Tiền mặt
407 tỷ
%NN sở hữu
0.59
Vốn thị trường
1,080 tỷ
Beta
1.6
KL niêm yết
57 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 56.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194