Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (baf)

27
0.15
(0.56%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
26.85
Mở cửa
27
Khối lượng
5,508,900
Cao - thấp ngày
27.20 - 26.45
Cao - thấp 52w
28.15 - 15.85
Giá sổ sách
13.5
EPS
0.4k
PE
18.5 lần
ROA
1%
ROE
3%
Nợ
4,790 tỷ
Vốn CSH
1,939 tỷ
Tổng tài sản
6,729 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
247.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
28.8%
Tiền mặt
71 tỷ
%NN sở hữu
0.06
Vốn thị trường
3,294 tỷ
Beta
0
KL niêm yết
144 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 52.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194