CTCP Hoàng Anh Gia Lai (hag)

12.70
-0.10
(-0.78%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
12.80
Mở cửa
12.85
Khối lượng
6,677,400
Cao - thấp ngày
12.90 - 12.65
Cao - thấp 52w
9.81 - 5.93
Giá sổ sách
6.0
EPS
1.1k
PE
7 lần
ROA
5%
ROE
18%
Nợ
15,953 tỷ
Vốn CSH
5,544 tỷ
Tổng tài sản
21,496 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
287.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
25.8%
Tiền mặt
62 tỷ
%NN sở hữu
2.68
Vốn thị trường
7,448 tỷ
Beta
1.7
KL niêm yết
927 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 58.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194