CTCP Hoàng Anh Gia Lai (hag)

8.0
-0.06
(-0.75%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
8.1
8.1
8.1
7.9
13,548,600
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
5.7
1.3k
6.1 lần
6%
23%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.9
7,466 tỷ
927 triệu
10,372,502
13.9-5.9
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
14,061 tỷ
4,797 tỷ
293.1%
25.4%
125 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 1.3k 0k
PE 6.1 lần 0 lần
ROA 5.9% 0%
ROE 22.9% 0%
P/B 1 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2020 0 (3.19) 0% -356 (-2.35) 1%
2019 0 (2.09) 0% 88 (-1.91) -2%
2018 0 (5.39) 0% 200 (0.01) 0%
2017 0 (4.84) 0% 552 (0.37) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE