CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (bsr)

19
0.10
(0.53%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
18.90
Mở cửa
18.90
Khối lượng
3,483,500
Cao - thấp ngày
19.00 - 18.70
Cao - thấp 52w
22.40 - 11.08
Giá sổ sách
17.7
EPS
2.5k
PE
3.9 lần
ROA
9%
ROE
14%
Nợ
34,050 tỷ
Vốn CSH
54,868 tỷ
Tổng tài sản
88,918 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
62.1%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
61.7%
Tiền mặt
18,561 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
53,949 tỷ
Beta
1.8
KL niêm yết
3,100 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 75.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194