Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (gas)

77.70
1.20
(1.57%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
76.50
Mở cửa
77
Khối lượng
492,700
Cao - thấp ngày
77.90 - 76.60
Cao - thấp 52w
96.27 - 73.75
Giá sổ sách
32.7
EPS
6.3k
PE
11.3 lần
ROA
14%
ROE
19%
Nợ
21,967 tỷ
Vốn CSH
62,671 tỷ
Tổng tài sản
84,639 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
35.1%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
74.0%
Tiền mặt
10,852 tỷ
%NN sở hữu
2.92
Vốn thị trường
146,609 tỷ
Beta
1.0
KL niêm yết
1,914 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 61.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194