Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (pvd)

31.80
0.90
(2.91%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
30.90
Mở cửa
30.90
Khối lượng
7,434,600
Cao - thấp ngày
31.90 - 30.60
Cao - thấp 52w
28.70 - 12.75
Giá sổ sách
26.6
EPS
0.8k
PE
53.5 lần
ROA
2%
ROE
3%
Nợ
6,689 tỷ
Vốn CSH
14,810 tỷ
Tổng tài sản
21,499 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
45.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
68.9%
Tiền mặt
2,236 tỷ
%NN sở hữu
21.20
Vốn thị trường
13,101 tỷ
Beta
1.6
KL niêm yết
556 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 55.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194