Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (plx)

35.20
0.10
(0.28%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
35.10
Mở cửa
35.10
Khối lượng
923,200
Cao - thấp ngày
35.80 - 34.80
Cao - thấp 52w
41.08 - 24.22
Giá sổ sách
22.0
EPS
2.6k
PE
15.5 lần
ROA
4%
ROE
12%
Nợ
53,448 tỷ
Vốn CSH
28,428 tỷ
Tổng tài sản
81,876 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
188.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
34.7%
Tiền mặt
9,739 tỷ
%NN sở hữu
16.83
Vốn thị trường
41,275 tỷ
Beta
1.2
KL niêm yết
1,294 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 54.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194