Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (pvt)

27.10
0.30
(1.12%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
26.80
Mở cửa
26.70
Khối lượng
2,444,000
Cao - thấp ngày
27.15 - 26.65
Cao - thấp 52w
30.10 - 14.33
Giá sổ sách
26.8
EPS
2.9k
PE
7.4 lần
ROA
6%
ROE
11%
Nợ
8,290 tỷ
Vốn CSH
8,675 tỷ
Tổng tài sản
16,965 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
95.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
51.1%
Tiền mặt
1,094 tỷ
%NN sở hữu
14.54
Vốn thị trường
7,104 tỷ
Beta
1.3
KL niêm yết
324 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 70.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194