CTCP Gia Lai CTC (ctc)

1.30
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
1.30
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
3.60 - 1.40
Giá sổ sách
7.6
EPS
-0.7k
PE
0 lần
ROA
-4%
ROE
-10%
Nợ
186 tỷ
Vốn CSH
120 tỷ
Tổng tài sản
306 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
155.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
39.2%
Tiền mặt
0 tỷ
%NN sở hữu
1.76
Vốn thị trường
24 tỷ
Beta
2.6
KL niêm yết
16 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 61.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194