CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (ptl)

4.09
-0.01
(-0.24%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
4.10
Mở cửa
4.10
Khối lượng
96,800
Cao - thấp ngày
4.15 - 4.06
Cao - thấp 52w
6.47 - 2.93
Giá sổ sách
4.8
EPS
-0.7k
PE
0 lần
ROA
-11%
ROE
-15%
Nợ
159 tỷ
Vốn CSH
482 tỷ
Tổng tài sản
641 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
32.9%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
75.3%
Tiền mặt
17 tỷ
%NN sở hữu
49.56
Vốn thị trường
374 tỷ
Beta
3.1
KL niêm yết
100 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 60.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194