CTCP Rạng Đông Holding (rdp)

8.98
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
8.98
Mở cửa
9.10
Khối lượng
1,014,800
Cao - thấp ngày
9.23 - 8.50
Cao - thấp 52w
12.05 - 5.81
Giá sổ sách
12.4
EPS
0.8k
PE
47.4 lần
ROA
2%
ROE
6%
Nợ
1,682 tỷ
Vốn CSH
607 tỷ
Tổng tài sản
2,289 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
277.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
26.5%
Tiền mặt
35 tỷ
%NN sở hữu
0.25
Vốn thị trường
488 tỷ
Beta
1.3
KL niêm yết
49 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 47.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194