CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (tv3)

11.50
0.30
(2.68%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
11.20
Mở cửa
11.20
Khối lượng
4,500
Cao - thấp ngày
11.50 - 11.20
Cao - thấp 52w
21.70 - 11.10
Giá sổ sách
14.7
EPS
1.1k
PE
11.2 lần
ROA
4%
ROE
8%
Nợ
108 tỷ
Vốn CSH
139 tỷ
Tổng tài sản
247 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
77.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
56.4%
Tiền mặt
17 tỷ
%NN sở hữu
0.25
Vốn thị trường
106 tỷ
Beta
0.8
KL niêm yết
10 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 66.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194