CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (tv2)

40.90
1.30
(3.28%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
39.60
Mở cửa
39.95
Khối lượng
792,400
Cao - thấp ngày
41.20 - 39.30
Cao - thấp 52w
42.65 - 18.30
Giá sổ sách
19.6
EPS
1.1k
PE
28.8 lần
ROA
3%
ROE
6%
Nợ
1,586 tỷ
Vốn CSH
1,320 tỷ
Tổng tài sản
2,906 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
120.1%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
45.4%
Tiền mặt
209 tỷ
%NN sở hữu
13.43
Vốn thị trường
1,941 tỷ
Beta
1.7
KL niêm yết
68 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 43.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194