CTCP Gemadept (gmd)

70.20
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
70.20
Mở cửa
70.30
Khối lượng
622,700
Cao - thấp ngày
70.50 - 69.10
Cao - thấp 52w
66.30 - 37.92
Giá sổ sách
31.7
EPS
7.6k
PE
7.8 lần
ROA
17%
ROE
24%
Nợ
3,692 tỷ
Vốn CSH
9,553 tỷ
Tổng tài sản
13,245 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
38.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
72.1%
Tiền mặt
1,014 tỷ
%NN sở hữu
47.56
Vốn thị trường
17,781 tỷ
Beta
1.0
KL niêm yết
301 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 62.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194