CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (hah)

42.90
0.95
(2.26%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
41.95
Mở cửa
41.95
Khối lượng
4,339,900
Cao - thấp ngày
43.50 - 41.65
Cao - thấp 52w
40.75 - 16.03
Giá sổ sách
44.6
EPS
7.0k
PE
2.3 lần
ROA
10%
ROE
16%
Nợ
1,942 tỷ
Vốn CSH
3,134 tỷ
Tổng tài sản
5,076 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
62.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
61.7%
Tiền mặt
311 tỷ
%NN sở hữu
4.55
Vốn thị trường
1,963 tỷ
Beta
1.8
KL niêm yết
70 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 87.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194