CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin (hlc)

13.70
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
13.70
13.70
13.80
13.60
7,700
17.4K
3.5K
3.9x
0.8x
5% # 20%
0.9
348 Bi
25 Mi
11,822
15.9 - 10.7
1,215 Bi
443 Bi
274.2%
26.73%
14 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
13.60 100 13.70 700
13.50 6,100 13.80 600
13.10 1,200 13.90 5,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
100 0

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Khai khoáng
(Ngành nghề)
#Khai khoáng - ^KK     (10 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
PVS 43.70 (-1.60) 43.5%
PVD 31.20 (-1.00) 36.0%
KSB 22.00 (-0.80) 5.3%
MVB 22.30 (-0.70) 4.9%
PVC 15.60 (-0.90) 2.7%
TMB 77.30 (-1.50) 2.4%
DHA 45.75 (-0.35) 1.4%
PVB 30.50 (-1.10) 1.4%
HGM 58.00 (4.00) 1.4%
TVD 12.80 (-0.30) 1.2%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:18 13.70 0 1,100 1,100
09:22 13.70 0 900 2,000
10:10 13.70 0 1,000 3,000
10:11 13.70 0 2,000 5,000
13:17 13.80 0.10 100 5,100
14:10 13.70 0 500 5,600
14:27 13.60 -0.10 2,000 7,600
14:45 13.70 0 100 7,700

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 2,650.03 (2.72) 0% 33.47 (0.05) 0%
2018 2,673.50 (3.15) 0% 35.53 (0.05) 0%
2019 2,973.68 (3.16) 0% 43.05 (0.02) 0%
2020 2,871.88 (2.72) 0% 0 (0.04) 0%
2021 3,001.14 (3.23) 0% 0 (0.07) 0%
2022 2,984.86 (3.75) 0% 0 (0.04) 0%
2023 3,136.08 (1.58) 0% 0 (0.04) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV730,968710,949787,222860,4363,134,0713,751,3583,229,0092,721,6163,155,0023,150,7692,723,2022,404,6472,245,2102,132,277
Tổng lợi nhuận trước thuế29,25526,30728,31429,981124,04399,02287,34143,38379,34866,65263,75754,39339,64847,030
Lợi nhuận sau thuế 21,33920,99922,65123,97899,16878,62469,62642,55120,15953,21451,00643,30030,92036,557
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ21,33920,99922,65123,97899,16878,62469,62642,55120,15953,21451,00643,30030,92036,557
Tổng tài sản1,657,7452,180,0462,130,2062,476,2362,247,5102,860,2633,096,7743,538,0473,248,6583,934,8494,047,7034,181,7773,200,4052,648,164
Tổng nợ1,214,6901,772,5951,743,7532,058,8001,825,7942,487,6992,754,0953,222,4432,955,4463,608,5823,730,2873,881,2502,942,0812,393,779
Vốn chủ sở hữu443,055407,451386,452417,436421,716372,565342,679315,604293,212326,267317,416300,527258,324254,385


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |