CTCP Vận tải Hà Tiên (htv)

9.30
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
9.30
Mở cửa
9.30
Khối lượng
300
Cao - thấp ngày
9.30 - 9.20
Cao - thấp 52w
11.19 - 8.95
Giá sổ sách
24.6
EPS
0.6k
PE
11.1 lần
ROA
2%
ROE
3%
Nợ
98 tỷ
Vốn CSH
323 tỷ
Tổng tài sản
421 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
30.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
76.7%
Tiền mặt
14 tỷ
%NN sở hữu
8.74
Vốn thị trường
122 tỷ
Beta
0.5
KL niêm yết
13 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 62.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194