CTCP Nam Việt (anv)

29.60
0.40
(1.37%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
29.20
Mở cửa
29.40
Khối lượng
733,400
Cao - thấp ngày
29.60 - 29.15
Cao - thấp 52w
41.10 - 16.10
Giá sổ sách
23.5
EPS
1.2k
PE
10.8 lần
ROA
3%
ROE
5%
Nợ
2,376 tỷ
Vốn CSH
2,984 tỷ
Tổng tài sản
5,360 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
79.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
55.7%
Tiền mặt
30 tỷ
%NN sở hữu
3.80
Vốn thị trường
3,128 tỷ
Beta
2.3
KL niêm yết
127 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 63.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194