CTCP Thực phẩm Bích Chi (bcf)

37.6
0.20
(0.53%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
37.4
37.7
37.7
37.6
600
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
14.3
4.5k
8.3 lần
27%
31%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.3
946 tỷ
25 triệu
1,272
39.4-32.6
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
90 tỷ
339 tỷ
26.5%
79.0%
36 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 4.5k 0k
PE 8.3 lần 0 lần
ROA 26.5% 0%
ROE 31.4% 0%
P/B 3 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
37.40 400 37.60 1,000
37.20 1,000 37.70 3,100
36.60 100 37.80 200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
10:34 37.70 0.30 100 500
09:34 37.70 0.30 200 300

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 605 (0.52) 0% 100 (0.05) 0%
2020 0 (0.60) 0% 68 (0.09) 0%
2019 0 (0.54) 0% 65 (0.06) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE