Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (sab)

56
0.60
(1.08%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
55.40
Mở cửa
55.50
Khối lượng
957,300
Cao - thấp ngày
56.30 - 55.40
Cao - thấp 52w
97.17 - 56.70
Giá sổ sách
38.4
EPS
8.2k
PE
8.1 lần
ROA
15%
ROE
21%
Nợ
8,571 tỷ
Vốn CSH
25,485 tỷ
Tổng tài sản
34,057 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
33.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
74.8%
Tiền mặt
5,040 tỷ
%NN sở hữu
62.30
Vốn thị trường
36,361 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
641 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 59.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194