Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (sab)

65
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
65
Mở cửa
65
Khối lượng
288,000
Cao - thấp ngày
65.20 - 64.10
Cao - thấp 52w
97.17 - 56.70
Giá sổ sách
41.4
EPS
6.6k
PE
8.1 lần
ROA
13%
ROE
16%
Nợ
6,908 tỷ
Vốn CSH
26,519 tỷ
Tổng tài sản
33,426 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
26.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
79.3%
Tiền mặt
2,392 tỷ
%NN sở hữu
62.30
Vốn thị trường
36,361 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
641 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 59.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194