CTCP Tập đoàn KIDO (kdc)

63.40
0.20
(0.32%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
63.20
Mở cửa
63.40
Khối lượng
684,900
Cao - thấp ngày
63.40 - 62.80
Cao - thấp 52w
66.90 - 52.90
Giá sổ sách
36.4
EPS
3.1k
PE
38.3 lần
ROA
5%
ROE
8%
Nợ
5,048 tỷ
Vốn CSH
8,131 tỷ
Tổng tài sản
13,179 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
62.1%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
61.7%
Tiền mặt
2,058 tỷ
%NN sở hữu
23.36
Vốn thị trường
15,978 tỷ
Beta
0.5
KL niêm yết
252 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 40.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194