CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (sbt)

13.40
0.10
(0.75%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
13.30
Mở cửa
13.30
Khối lượng
1,986,400
Cao - thấp ngày
13.40 - 13.25
Cao - thấp 52w
17.15 - 9.05
Giá sổ sách
16
EPS
0.8k
PE
16 lần
ROA
2%
ROE
5%
Nợ
19,994 tỷ
Vốn CSH
10,769 tỷ
Tổng tài sản
30,763 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
185.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
35.0%
Tiền mặt
2,842 tỷ
%NN sở hữu
15.35
Vốn thị trường
8,751 tỷ
Beta
1.0
KL niêm yết
673 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 56.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194