CTCP Sữa Việt Nam (vnm)

68.40
1
(1.48%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
67.40
Mở cửa
68
Khối lượng
1,391,800
Cao - thấp ngày
68.50 - 67.70
Cao - thấp 52w
81.86 - 64.21
Giá sổ sách
16.3
EPS
4.0k
PE
17.3 lần
ROA
15%
ROE
25%
Nợ
20,964 tỷ
Vốn CSH
34,003 tỷ
Tổng tài sản
54,967 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
61.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
61.9%
Tiền mặt
6,876 tỷ
%NN sở hữu
54.11
Vốn thị trường
142,117 tỷ
Beta
0.6
KL niêm yết
2,090 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 62.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194