CTCP Tập đoàn Masan (msn)

61.50
1
(1.65%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
60.50
Mở cửa
61
Khối lượng
1,080,400
Cao - thấp ngày
61.80 - 60.80
Cao - thấp 52w
105.00 - 57.80
Giá sổ sách
26.7
EPS
0.6k
PE
63.3 lần
ROA
1%
ROE
2%
Nợ
106,999 tỷ
Vốn CSH
38,073 tỷ
Tổng tài sản
145,073 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
281.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
26.2%
Tiền mặt
9,477 tỷ
%NN sở hữu
30.28
Vốn thị trường
82,861 tỷ
Beta
1.3
KL niêm yết
1,424 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 43.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194