CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (dbc)

29.70
-0.20
(-0.67%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
29.90
Mở cửa
30
Khối lượng
9,046,900
Cao - thấp ngày
30.10 - 29.50
Cao - thấp 52w
27.95 - 10.55
Giá sổ sách
19.3
EPS
-0.3k
PE
32.8 lần
ROA
-1%
ROE
-1%
Nợ
7,564 tỷ
Vốn CSH
4,660 tỷ
Tổng tài sản
12,224 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
162.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
38.1%
Tiền mặt
320 tỷ
%NN sở hữu
6.47
Vốn thị trường
4,368 tỷ
Beta
2.3
KL niêm yết
242 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 48.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194