CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (dhm)

10.55
0.05
(0.48%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
10.50
Mở cửa
11.20
Khối lượng
134,300
Cao - thấp ngày
11.20 - 10.40
Cao - thấp 52w
12.20 - 7.35
Giá sổ sách
11.1
EPS
-0.1k
PE
0 lần
ROA
-0%
ROE
-1%
Nợ
550 tỷ
Vốn CSH
349 tỷ
Tổng tài sản
899 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
157.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
38.8%
Tiền mặt
12 tỷ
%NN sở hữu
49
Vốn thị trường
231 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
31 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 53.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194