CTCP CNC Capital Việt Nam (ksq)

3.80
0.30
(8.57%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
3.50
Mở cửa
3.50
Khối lượng
701,000
Cao - thấp ngày
3.80 - 3.50
Cao - thấp 52w
3.00 - 1.40
Giá sổ sách
8.7
EPS
-0.1k
PE
0 lần
ROA
-1%
ROE
-1%
Nợ
45 tỷ
Vốn CSH
261 tỷ
Tổng tài sản
306 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
17.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
85.3%
Tiền mặt
0 tỷ
%NN sở hữu
0.56
Vốn thị trường
57 tỷ
Beta
2.3
KL niêm yết
30 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 66.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194