CTCP Mía Đường Lam Sơn (lss)

12.15
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
12.15
Mở cửa
12.25
Khối lượng
1,014,400
Cao - thấp ngày
12.40 - 12.05
Cao - thấp 52w
14.75 - 4.46
Giá sổ sách
22.4
EPS
0.5k
PE
34.6 lần
ROA
2%
ROE
2%
Nợ
683 tỷ
Vốn CSH
1,669 tỷ
Tổng tài sản
2,352 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
41.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
70.9%
Tiền mặt
41 tỷ
%NN sở hữu
49
Vốn thị trường
722 tỷ
Beta
1.8
KL niêm yết
75 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 54.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194