CTCP Tập đoàn MBG (mbg)

4.70
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
4.70
Mở cửa
4.80
Khối lượng
412,200
Cao - thấp ngày
4.90 - 4.70
Cao - thấp 52w
6.40 - 3.40
Giá sổ sách
11.0
EPS
0.3k
PE
7.9 lần
ROA
2%
ROE
3%
Nợ
61 tỷ
Vốn CSH
1,325 tỷ
Tổng tài sản
1,387 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
4.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
95.6%
Tiền mặt
62 tỷ
%NN sở hữu
0.87
Vốn thị trường
457 tỷ
Beta
2.3
KL niêm yết
120 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 81.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194