CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (tar)

8.50
-0.20
(-2.30%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
8.70
Mở cửa
8.70
Khối lượng
1,219,000
Cao - thấp ngày
8.90 - 8.40
Cao - thấp 52w
22.70 - 8.10
Giá sổ sách
15.5
EPS
0.4k
PE
45 lần
ROA
1%
ROE
2%
Nợ
1,645 tỷ
Vốn CSH
1,216 tỷ
Tổng tài sản
2,862 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
135.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
42.5%
Tiền mặt
18 tỷ
%NN sở hữu
0.10
Vốn thị trường
775 tỷ
Beta
2.7
KL niêm yết
78 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 51.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194