CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (tcm)

43.45
0.30
(0.70%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
43.15
Mở cửa
43
Khối lượng
1,022,800
Cao - thấp ngày
43.45 - 42.55
Cao - thấp 52w
51.48 - 35.73
Giá sổ sách
24.3
EPS
2.1k
PE
15.9 lần
ROA
5%
ROE
9%
Nợ
1,287 tỷ
Vốn CSH
1,988 tỷ
Tổng tài sản
3,275 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
64.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
60.7%
Tiền mặt
346 tỷ
%NN sở hữu
48.70
Vốn thị trường
3,306 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
82 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 50.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194