CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (ttf)

3.99
-0.03
(-0.75%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
4.02
Mở cửa
4.02
Khối lượng
834,700
Cao - thấp ngày
4.06 - 3.96
Cao - thấp 52w
6.03 - 3.10
Giá sổ sách
0.9
EPS
-0.1k
PE
0 lần
ROA
-2%
ROE
-12%
Nợ
2,628 tỷ
Vốn CSH
368 tỷ
Tổng tài sản
2,996 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
713.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
12.3%
Tiền mặt
207 tỷ
%NN sở hữu
5.84
Vốn thị trường
1,472 tỷ
Beta
2.4
KL niêm yết
394 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 41.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194