CTCP Sợi Thế Kỷ (stk)

26.90
0.90
(3.46%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
26
Mở cửa
26.05
Khối lượng
5,000
Cao - thấp ngày
26.90 - 26.00
Cao - thấp 52w
35.00 - 21.70
Giá sổ sách
18.9
EPS
1.2k
PE
13.3 lần
ROA
4%
ROE
6%
Nợ
829 tỷ
Vốn CSH
1,597 tỷ
Tổng tài sản
2,426 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
51.9%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
65.8%
Tiền mặt
121 tỷ
%NN sở hữu
16.80
Vốn thị trường
2,101 tỷ
Beta
1.7
KL niêm yết
84 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 56.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194