CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (vto)

10.35
0.05
(0.49%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
10.30
Mở cửa
10.35
Khối lượng
216,200
Cao - thấp ngày
10.45 - 10.30
Cao - thấp 52w
9.95 - 5.38
Giá sổ sách
13.8
EPS
1.1k
PE
6.7 lần
ROA
5%
ROE
8%
Nợ
547 tỷ
Vốn CSH
1,103 tỷ
Tổng tài sản
1,650 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
49.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
66.8%
Tiền mặt
698 tỷ
%NN sở hữu
1.80
Vốn thị trường
687 tỷ
Beta
1.4
KL niêm yết
80 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 68.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194