CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (vsi)

19.25
0.75
(4.05%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
18.50
19.25
19.25
19.25
100
15.0K
1.9K
10.3x
1.3x
5% # 12%
0.8
254 Bi
13 Mi
1,723
19.7 - 13.3
282 Bi
198 Bi
142.7%
41.21%
81 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
18.50 1,000 19.25 1,600
17.50 1,800 19.75 100
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
100 0

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Xây dựng
(Ngành nghề)
#Xây dựng - ^XD     (17 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
REE 61.50 (-2.50) 22.6%
THD 35.20 (0.40) 11.6%
LGC 58.00 (0.00) 9.6%
VCG 20.60 (0.00) 9.5%
PC1 28.30 (-0.90) 7.8%
CTD 72.60 (-0.80) 6.6%
SCG 66.10 (0.00) 4.9%
CII 17.30 (-0.30) 4.8%
HHV 13.15 (-0.10) 4.7%
BCG 8.80 (-0.58) 4.3%
DPG 57.70 (-4.30) 3.4%
FCN 14.85 (-0.10) 2.0%
LCG 11.95 (-0.10) 2.0%
HBC 7.79 (-0.06) 1.9%
TCD 6.92 (-0.07) 1.7%
L18 39.00 (-0.40) 1.3%
DTD 28.50 (-0.90) 1.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:21 19.25 0.75 100 100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 390 (0.35) 0% 36.50 (0.03) 0%
2018 400 (0.53) 0% 37 (0.02) 0%
2019 500 (0.44) 0% 31.60 (0.02) 0%
2020 245,527.01 (0.29) 0% 0 (0.02) 0%
2022 344 (0.34) 0% 0 (0.02) 0%
2023 326.51 (0.05) 0% 0 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV58,861167,056148,89499,733465,001336,741256,613289,433443,452531,717348,893252,691619,968338,813
Tổng lợi nhuận trước thuế4,1836,06710,01211,58934,10930,70657,63325,92230,29130,11233,43630,51457,84319,167
Lợi nhuận sau thuế 3,2993,9407,8679,03825,65324,15149,97719,12723,00422,16431,00930,50229,92014,038
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ3,2834,1887,9229,11926,26324,36150,11819,41823,71023,09631,00630,58030,01314,126
Tổng tài sản479,538515,591526,658547,275515,972535,090536,162657,157676,690702,410575,203400,660411,818748,469
Tổng nợ281,913321,678323,485351,968321,645336,596318,531451,754467,818494,083351,231193,584219,797572,808
Vốn chủ sở hữu197,625193,913203,174195,307194,326198,493217,632205,402208,872208,327223,973207,076192,020175,661


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |