CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (vsi)

19.20
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
19.20
Mở cửa
19.20
Khối lượng
1,200
Cao - thấp ngày
19.20 - 19.20
Cao - thấp 52w
18.63 - 12.48
Giá sổ sách
15.4
EPS
2k
PE
9.7 lần
ROA
5%
ROE
13%
Nợ
323 tỷ
Vốn CSH
203 tỷ
Tổng tài sản
527 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
159.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
38.6%
Tiền mặt
62 tỷ
%NN sở hữu
0.81
Vốn thị trường
235 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
13 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 55.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194