CTCP Licogi 16 (lcg)

11.95
0.15
(1.27%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
11.80
Mở cửa
11.90
Khối lượng
2,830,700
Cao - thấp ngày
12.00 - 11.75
Cao - thấp 52w
14.90 - 4.33
Giá sổ sách
13.3
EPS
0.5k
PE
19.6 lần
ROA
2%
ROE
3%
Nợ
2,694 tỷ
Vốn CSH
2,496 tỷ
Tổng tài sản
5,190 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
108.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
48.1%
Tiền mặt
78 tỷ
%NN sở hữu
3.25
Vốn thị trường
1,817 tỷ
Beta
2.3
KL niêm yết
190 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 52.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194