CTCP Xây dựng 1369 (c69)

7.70
0.10
(1.32%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
7.60
Mở cửa
7.50
Khối lượng
483,700
Cao - thấp ngày
7.80 - 7.50
Cao - thấp 52w
12.10 - 5.15
Giá sổ sách
12.7
EPS
0.3k
PE
18 lần
ROA
1%
ROE
2%
Nợ
511 tỷ
Vốn CSH
763 tỷ
Tổng tài sản
1,274 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
66.9%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
59.9%
Tiền mặt
38 tỷ
%NN sở hữu
0.01
Vốn thị trường
378 tỷ
Beta
2.0
KL niêm yết
60 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 52.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194