CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (cap)

64.90
0.40
(0.62%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
64.50
Mở cửa
64.50
Khối lượng
13,700
Cao - thấp ngày
65.00 - 64.40
Cao - thấp 52w
84.30 - 49.20
Giá sổ sách
33.7
EPS
14.6k
PE
3.8 lần
ROA
39%
ROE
43%
Nợ
27 tỷ
Vốn CSH
265 tỷ
Tổng tài sản
292 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
10.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
90.7%
Tiền mặt
198 tỷ
%NN sở hữu
1.56
Vốn thị trường
541 tỷ
Beta
0.4
KL niêm yết
8 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 56.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194