CTCP Đầu tư MST (mst)

7
-0.10
(-1.41%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
7.10
Mở cửa
7.10
Khối lượng
879,000
Cao - thấp ngày
7.20 - 6.90
Cao - thấp 52w
7.55 - 3.55
Giá sổ sách
13.2
EPS
1.0k
PE
4.8 lần
ROA
5%
ROE
7%
Nợ
445 tỷ
Vốn CSH
897 tỷ
Tổng tài sản
1,342 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
49.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
66.8%
Tiền mặt
12 tỷ
%NN sở hữu
0.16
Vốn thị trường
307 tỷ
Beta
1.8
KL niêm yết
68 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 77.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194