CTCP Ô tô TMT (tmt)

11.5
0.75
(6.98%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
10.8
10.9
11.5
10.9
15,400
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
12.5
2.2k
4.9 lần
3%
18%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.6
396 tỷ
37 triệu
14,688
25.8-7.7
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
2,023 tỷ
483 tỷ
418.7%
19.3%
64 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 2.2k 0k
PE 4.9 lần 0 lần
ROA 2.6% 0%
ROE 17.6% 0%
P/B 1 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
11.50 20,000
11.40 7,000
11.00 1,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
11:09 11.50 0.75 200 15,200
09:56 11.50 0.75 500 14,700
09:49 11.50 0.75 3,000 11,700
09:45 11.50 0.75 1,000 10,700
09:29 11.50 0.75 3,000 7,700
09:26 11.50 0.75 100 7,600
09:25 11.50 0.75 300 7,300
09:22 11.50 0.75 3,800 3,500
09:21 11.45 0.70 800 2,700
09:20 11.20 0.45 1,300 1,400
09:17 11 0.25 800 600
09:16 11 0.25 100 500
09:13 10.85 0.10 400 100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 0 (2.52) 0% 80.96 (0.04) 0%
2020 0 (1.78) 0% 27.21 (0.00) 0%
2019 0 (1.35) 0% 0 (0.00) 0%
2018 0 (1.28) 0% 0 (0.00) 0%
2017 0 (2.34) 0% 123.81 (0.01) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE