CTCP Vận tải Biển Việt Nam (vos)

12.10
0.20
(1.68%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
11.90
Mở cửa
11.90
Khối lượng
1,332,700
Cao - thấp ngày
12.15 - 11.85
Cao - thấp 52w
13.85 - 6.18
Giá sổ sách
11.2
EPS
0.5k
PE
4.8 lần
ROA
3%
ROE
4%
Nợ
1,129 tỷ
Vốn CSH
1,568 tỷ
Tổng tài sản
2,697 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
72.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
58.1%
Tiền mặt
68 tỷ
%NN sở hữu
0.89
Vốn thị trường
1,176 tỷ
Beta
2.5
KL niêm yết
140 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 76.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194